Mezikulturní komunikace

across_cultures

Jak se vyhnout nedorozumění a plně zužitkovat své zkušenosti

Dvoudenní workshop

Naše pracoviště se začala vyznačovat kulturní diverzitou. Lidé z odlišných prostředí, s nimiž přicházíme do styku — kolegové, klienti, prodejci — ti všichni mají svůj “vlastní styl” a aby dlouhodobě dosahovali efektivných výsledků, všichni se musejí vzájemně přizpůsobovat.

Zacházení s lidmi jiných kultur a prostředí není tak těžké, jak se nám často zdá. Jde jen o to, být pohotový a chovat se vždy jasně a průhledně. S použitím různých herních rolí a dalších aktivit budeme nacvičovat a rozebírat své chování, přizpůsobování a dorozumívání.

Důraz bude kladen na interpersonální (telefonní, psanou, osobní) komunikaci s lidmi těch národností, s kterými přicházíte do styku, ovšem ve výsledku budete lépe vybaveni k jednání s kýmkoli z jakékoli země.

Programové výhody:

Lépe porozumíte svým vlastním způsobům a zvyklostem, rozdílům s dalšími kulturami, sociálními skupinami a podnikovými kulturami.

Dovíte se, jak číst a posuzovat významy cizích sdělení; jak pohotově odhadnout rozdíly národní mentality; jak předejít nedorozuměním pomocí jasného a pohotového jednání.

Položky programu:

 • Před-seminární pracovní tabulka – navržená k zamyšlení a aby ušetřila drahocenný čas!
 • Diskuse: Svět obchodu z hlediska kultur
 • K programu obdržíte zákaznický manuál, cenný nástroj po dobu jeho trvání i potom, s důrazem na historické pozadí cílové země či regionu, jeho momentální státní zřízení a obchodní prostředí
 • Hra na zvyky: Jak rozpoznat mé osobní (a interpersonální) návyky
 • Obchodní protokol a očekávání lidí z cílových kultur
 • Diskuse o české kultuře a zvyklostech – a o tom, jak se liší od ostatních zemí
 • Anketa – kolik toho víte o svých sousedních zemích a jejich kultuře ve smyslu osobním i podnikovém?
 • Účast hosta se zkušenostmi z cílové země či regionu
 • Diskuse: klíčové hodnoty daných kultur a jejich význam pro obchodní styk
 • Hra rolí: ze seznamu si zvolíte situaci a budete ji nacvičovat ve dvojici s partnerem
 • Plánování budoucí činnosti se zaměřením na praktické uplatnění získaných informací
 • Dodatečný poznámkový list – nápady a podněty pro vaše další uvažování; zprostředkuje vám osobní evidenci a umožní vám sledovat své pokroky.

Chcete více informací o tomto kurzu?

  Váš email (požadováno)

  Zpráva:

  AntiSPAM:

  captcha