Vyjednávací dovednosti win-win


Dostanete to, co chcete

Dvoudenní workshop

Téměř každý den se dostáváme do situací, kdy potřebujeme „vyjednávat“. Potřebujeme tyto situace zcela ovládnout a zároveň předejít konfliktu. V tomto semináři se naučíme a procvičíme techniky nezbytné pro sdělení a obhajování svých argumentů. Procvičením vyjednávacích rolích „role-plays“ získáte kvalitní a důkladné znalosti všech hledisek strategie úspešného vyjednávání.  Důraz bude kladen zejména na obchodní vyjednávání s klienty, zaměstnanci, kolegy či dodavateli. Nicméně s těmito nástroji a technikami poznáte, jak snadné může být jednání v jakékoliv situaci s využitím své přirozené autority (a bez agrese).

Kdo by se měl zúčastnit

Tento kurz je určen pro manažery jakéhokoliv oddělení, kteří potřebují vyjednávat podmínky pro další obchody.

Výhody programu: v kurzu se naučíte a zvládnete

  • Identifikovat skutečné vyjednávací situace a připravu jejich obsahu a taktik vyjednávání
  • Identifikovat komunikační styly ostatních a přizpůsobení svého stylu k dosažení souhlasu / concensu
  • Principy přesvědčování  i to, jak je aplikovat na vyjednávací situace
  • Pochopit mezikulturni vyjednávání a zvládnutí praktik jak se vyhnout nedorozumění
  • Identifikovat příčiny odporu a jak s nimi zacházet
  • Poznáte a budete vědět, jak řešit bezvýchodné situace „impasse“
  • Naučíte se používat vyjednávací plán „checklist“
  • Brát v úvahu různé dynamiky, které ovlivňují procesy vyjednávaní
  • Strukturovat efektivně ústupky tak, abyste docílili oboustranné spokojenosti
  • Určovat možné alternativy dohody  ještě  před začátkem vyjednávaní (BATNA)
  • Naplánovat taktiky s přihlédnutím k vyjednávacímu mediu (osobně, e-mailem, telefonicky)
  • Identifikovat a používat při vyjednávání vlastní vliv

   Obsah programu: plánování strategie pro vyjednávání v realu

    • Dynamika hlasu (intonace, modulace); použití hlasu pro jasné, zřetelné a jednoznačné vyjádření
    • “Rapport”
    • Pozorné poslouchání / naslouchání a umění pokládat správné otázky
    • Řeč těla při vyjednávaní
    • Manipulace, která ovlivňuje vyjednávací prostor
    • Zacházení s námitkami
    • Retorické věty, nabídky a protinávrhy
    • Účelové vytváření prostoru pro vyjednávaní
    • 6 principů přesvědčovaní
    • Videonahrávky „role-plays“
    • Analýza videonahrávky a zpětná vazba od trenéra i ostatních
    • Taktické manévry a proti-manévry (obrana)
    • Desatero zkušeného vyjednavače
    • Co NEdělat při vyjednávaní

     Způsob tréninku

     Praktický výcvik formou hraní  jednotlivých rolí se zaměřením na řešení modelových situací ve vyjednávání. Předvádění úloh (ve dvojicích a skupinách), jsou nahrávány videokamerou a následně analyzovány trenérem.

     Tréner se soustředí na odhalování chyb a v případě správných postupů na jejich opakování. Napomáhá s hledáním nejužitečnějších formulací a nejvhodnějších námitek, analyzuje verbální a neverbální signály.

     Vyjednávací situace mají za cíl rozvinout určité vyjednávací dovednosti, které jsou nezbytné v situacích, kdy jednáme s klienty, kolegy a dodavateli.

     Chcete více informací o tomto kurzu?

      Váš email (požadováno)

      Zpráva:

      AntiSPAM:

      captcha