Vedoucí dovednosti

friendly-meeting

Dvoudenní workshop

“Dobrý manažer dělá vždy všechno správně. Dobrý vůdce vždy ví správnou věc udělat”

Recept pro efektivní vedení je emoční inteligence + tvořivost.

Tento kurs pomáhá vedoucím maximalizovat jejich účinnost uvnitř organizace, v jejich týmech, a v jeden-na-jednoho vzájemného ovlivňování. Účastníci se naučí poslední modely vedení, organizační kultury a organizačních změn, posílit jejich učení skrz osobní stanovení a intenzivní praktické užití.

Kdo by se měl zúčastnit:

Program vývoje vedení je určený pro manažery, kteří směřují k maximalizaci jejich vedoucí účinnosti na denních základech, a kteří se chtějí naučit, jak vést organizační změnu.

Programové cíle:

Posílit vedoucí dovednosti všech účastníků za účelem pozitivně ovlivnit výkonnost jejich pracovní jednotky a uspokojení. Toto obratem ovlivňuje celo organizační úspěch. V demonstrování a porovnání různé typy vedení, my demystifikujeme proč někteří lidé vyjdou lépe s určitými lidmi a hůře s jinými. Budeme zlepšovat porozumění lidským komunikačním stylům a učit se jak přizpůsobit naše vlastní chování. Budeme prohlížet a cvičit osobní dovednosti spojené s efektivním týmovým vedením. Snad nejvíce důležité, budeme objevit jak vedoucí povzbuzují lidi k použití jejich schopnosti a přinášejí hodnotu společnosti.

Klíčové výhody:

Navštěvováním programu vývoje vedení, účastníci budou schopni:

 • rozpozná jejich síly a vývojové potřeby v rámci systémového modelu vedení
 • rozebrat závěr o efektivní vedení z hlediska osobního komunikačního stylu
 • vyvinout strategie pro lidi kteří mají různé komunikační styly
 • vyvinout postup pro vedoucí k organizačním změnám

Obsah programu:

Den I. Rozumet chování dobrého vedení aneb Emočni inteligence
 • Naučit se rozdílu mezi vedení a řízením
 • Rozlišit rozeného vůdce a naučeného vůdce
 • Proč je organizační kultura důležitá
 • Leadership jako proces povzbuzující jiné
 • Zvláštnosti spojené s efektivním leadershipem
 • Různé styly leadershipu
 • Mužské/ženské vedoucí styly
 • Definice vlastních vedoucích vlastnosti a síly
 • Záležitosti k jednání:
 • Kdo je vůdce?
 • Co očekávat od dobrého vůdce?
 • Jaké jsou různé vedoucí styly?
 • Jak bychom měli rozpoznat a vybrat správný vedoucí styl?
 • Řídit, Toužit, Vést, Poctivost a integrita, sebedůvěra, Inteligence, Práce odpovídající znalostem
 • VIDEO-CVIČENÍ: Praktický trénink vedení – analýza chování ve simulovaných podmínkách
Den II. Praktikum nyanců dovednosti vedení
 • Získávajícího dohled vlastních vzorů a pravidel
 • Koučování a vedení
 • Systémové modely vedení (makro a mikro úroveň)
 • Co jsou role vůdce ve skupině?
 • Jaké jsou různé druhy účastníků ve skupině?
 • Oznámit rozhodnutí týmu.
 • Prodej nápadu týmu
 • Skupinová tvořivost
 • Jak dát kladnou, motivační, cílenou zpětnou vazbu skupině
 • Vedení organizačních změna
 • Porozumění dynamice skupiny
 • Nastavení Adjusting to různých rolí v týmové úrovni
 • Týmová účinnost
 • Jak stavět přizpůsobení & zužitkování jednotlivých a týmových talentů
 • Podpora vysokého týmového ducha
 • Pilování mezilidských dovedností
 • Obousměrná zpětná vazba
 • Vedení příkladem
 • Empowering, motivace a inspirace ostatních
 • Jak jednat s ostatními lidmi s jinými styly zpracování informace a komunikace

Výcvik metody:

Účastníci budou zhodnocovat jejich současnou pracovní kulturu a vyvinou plán k seřazení podnikových kultur s jejich organizační vizí a strategickými cíli. Také vyvinou case-studies navrhnutou z jejich organizačních případů, prezentaci a interaktivní video aktivity.
Účastníci získají zpětnou vazbu díky trénování v párech a malých skupinách, aby maximalizovali své učení a praktické aplikace (nahlédnutí do osobního stylu sil, kultury změn, a vedení strategie vývoje). Také budou pracovat v malých skupinách na úkolech a týmových aktivitách a maximalizovat tím širší pohledy, ocenění pro rozmanitost, a diskuse o nejlepší praxi.

Bylo by to užitečné, kdybyste si vzali cokoliv za assessment (MBTI, etc) s sebou.

Chcete více informací o tomto kurzu?

  Váš email (požadováno)

  Zpráva:

  AntiSPAM:

  captcha