Obchodní psaní

business-writing

Jak získat zručnost v písemné komunikaci

jeden a půl nebo dvoudenní workshop

Ted’ muzete nechat svuj email / dopis korektovat behem 3 hodiny!

Někdy je vyjádření se písemně dost obtížné samo o sobě, v cizím jazyce je to vždy těžký úkol. Musíte se jasně vyjádřit v co možná nejmenším počtu vět. Rozsah pozornosti průměrného čtenáře je docela malý – musíte přejít k věci co nejrychleji!

Programové výhody:

Naučit se jak dát najevo písemně náš záměr jasně, přesně a výstižně; jak vysvětlit, co chceme a jak vyjádřit způsob, jakým toho chceme dosáhnout.

Pět základních forem obchodní korespondence zahrnuje:

 • Žádost o informace
 • Potvrzení smlouvy nebo dohody
 • Nabídka něčeho
 • Žádost o schválení něčeho, co jste navrhli
 • Stížnosti – jak se podávají a jak na ně reagovat

To vše detailně probereme, abychom tak pisateli poskytli dostatek možností, jak zvládnout většinu obchodních situací. Naučíte se, jak do veškeré své korespondence vstříknout „osobní“ tón, čímž učiníte svou komunikaci čtivější.

Psaní zpráv, reportů: Kromě výše uvedených typů komunikace, můžete být požádáni sepsat zprávu. Pokud bude potřeba, můžeme se zabývat i tímto formálním druhem psaní. Tyto zprávy nebo hlášení mohou obsahovat něco nebo vše následující:

 • Zprávy o událostech
 • Přidělení oblasti a hlášení z pracovní cesty
 • Inspekce
 • Hlášení o stavu a pokroku
 • Zprávy o dokončení projektů
 • Zprávy o problémech a doporučující zprávy
 • Vyšetřování
 • Hodnocení
 • Analytické a realizační studie
 • Srovnávací analýzy

Programové cíle k výru:

 • Memo (memorandum) – interní vzkaz kolegům
 • Emaily – interní  / externí emaily, které pokrývají většinu obchodních situací
 • Dopisy – interní  / externí dopisy, které se týkají většiny obchodních situací
 • Zprávy, reporty (viz. nahoře)

Všechny uvedené možnosti probereme z  formálního a neformálního hlediska

Tréninkové metody:

Za využití vzorových dokumentů a předpřipravených formulářů si studenti vytvoří repertoár možností pro většinu situací. Budeme hodně psát a analyzovat práci každého studenta; jako součást procesu budeme procvičovat způsob, jak někoho kritizovat jemně, ale účinně.