Zvládání konfliktu – zacházení s problémovými lidmi

impasse-2

Předcházet konfliktu, než se vymkne z ruky

anebo ho kdykoli uklidnit

Dvoudenní workshop

Úvod

Většina lidí se snaží konfliktům vyhýbat. Ale ony nejsou úplně špatné. Místo reakce na čistě emocionální úrovni teď můžete poznat a nacvičit dovednosti pro zvládání sporů a nesouhlasu pozitivně a aktivně v práci, doma i na veřejnosti.

Budeme se zde zabývat zvládáním situací nejen akutních ale i vypořádáním se s “problémovými” lidmi. Představte si sami sebe v klíčových situacích a nacvičte si dovednosti, se kterými můžete perfektně reagovat. Zvyšte svou citlivost vůči chování druhých a odpovídejte konstruktivně; budete překvapeni, jak dobře to funguje! Na videu se uvidíte tak, jak vás vidí druzí, a hned se k vám dostane zpětná vazba od ostatních účastníků a trenéra. Na následujícím videu už uvidíte, jak jste své jednání úspěšně zkorigovali.

Není divu, že špatná komunikace je kořenem většiny našich interpersonálních a týmových problémů. Většina problémů, kterým čelíme, skutečně souvisí s tím, jak jsme a) svou zprávu předali druhým, nebo b) porozuměli (přefiltrovali) zprávu přicházející od druhých.

Konflikty jsou rozličné, způsobené různými motivy, okolnostmi a způsoby chování. V tomto kurzu se rozvine vaše

 • míra empatie k rozpoznání motivace lidí
 • sebeovládání
 • emoční inteligence
 • rétorické dovednosti
 • asertivita

Díky tomuto kurzu budete nejen schopni ošetřit konflikt, ale také mu předejít. Tím, že si uvědomíte své vlastní komunikační filtry, porozumíte principu akce a reakce a otevřete mysl druhých lidí možnostem a potenciálu, výsledkem budou lepší vztahy a konečně také rostoucí úspěch.

Komu je kurz určen:

Nabízíme dva kurzy:

(a) pro profesionály v prací a jeho okolí

(b) Interpersonální konflikt v osobních vztazích

Pokud chcete rozšířit své dovednosti v oblasti zvládání konfliktů, a jste ochotni změnit své vlastní chování v konfliktové situaci, abyste našli produktivní způsoby, jak zvládat konflikty a komunikaci vůbec.

Příčiny konfliktu:

 • Rozdíly v hodnotách a postojích
 • Rozdíly v cílích
 • Rozdíly v názorech či ve vnímání
 • Tlak daný rolí
 • Nedostatek komunikace
 • Základní nedorozumění
 • Omezené zdroje
 • Boj o moc
 • Změna

Řešení konfliktních situací:

 • Porozumění svému vlastnímu stylu a stylu druhého: určit ho a podle toho jednat
 • Napomáhání rozvoji zdravých a stabilních pracovních vztahů
 • Urovnávání sporů prostřednictvím posilujících procesů
 • Intervence, mediace a dobrovolné arbitrace jako preferované procesy v řešeních problémů
 • Umění, věda a praxe řešení konfliktů
 • Vytvořit a udržovat konstruktivní společné procesy vytváření organizační efektivity
 • Nabízí praktický způsob, jak řešit neshody a uchovávat vztahy

Programové výhody:

 • Zlepšit Vaše vůdčí schopnosti a osobní důvěryhodnost
 • Identifikovat a využívat percepční filtry
 • Vidět celkový obraz
 • Zvýšit dovednost naslouchat – aktivní, efektivní naslouchání
 • Zpětná vazba – efektivně ji poskytnout i získat
 • Rozumět řeči těla druhých lidí a přizpůsobit svou
 • Vždy se ujistit, že vám správně rozumějí (jasnost + potvrzení)
 • Mluvit plynule a jistě i ve stresu
 • Jednat v obtížných situacích citlivě a konstruktivně
 • Rozpoznat a překonat konflikt včas
 • Naučit se zacházet s problémovými situacemi: selský rozum
 • Maximalizovat své verbální I neverbální komunikační dovednosti
 • Ovládání hněvu pomocí jednoduché techniky
 • 7 typů problémových lidí, jejich způsoby a jak je neutralizovat

Čím se budeme zabývat